2. poschodie

Pri architektonickom stvárnení bytového domu je čitateľná snaha o moderné, funkčné riešenie s ohľadom na danú lokalitu. Bytový dom Vám prináša najnovšie trendy v architektúre moderného bývania.

Vyberte si svoj nový luxusný troj izbový byt s terasou na 2. poschodí.

Klinutím na daný byt si môžete stiahnuť aj PDF s bližším popisom.